C-CRM hjälper dig att sälja mer

Hjälp att dra rätt slutsatser - vidta rätt åtgärder - öka måluppfyllelsen

Trött på att dokumentera och rapportera…

Med ”C” kan du diktera in allt vad ni har pratat om - direkt via din telefon när du sitter i bilen efter ditt möte, eller vid din dator – hemma eller på kontoret - enkelt, smidigt och effektivt.

Vet du hur många eller vilka aktiviteter…

En skön känsla är att kunna säga att man har kontroll på läget - kommer att nå sina mål. Med C kan man enkelt se både kvantitet och kvalitet på sina aktiviteter – och vill man gå ett steg längre – så kan du se din måluppfyllelse, enkelt dra slutsatser och kunna vidta rätt åtgärder så att du når eller överträffar dina mål.

990 SEK / år ger...

- Förbättrad måluppfyllelse
- Ökat genomslag
- Enklare säljvardag