C-CRM förenklar din säljvardag - gör dig mer framgångsrik

C-CRM hjälper dig att sälja mer

Proffsigt agerande – Ökat genomslag – Ökad måluppfyllelse!

Vill du boka demo - eller få mer info?

Ett användarvänligt crm-system...

...som man både kan och vill använda direkt!

Med C-CRM kan du diktera in allt vad ni har pratat om - direkt via din telefon när du sitter i bilen efter ditt möte, eller vid din dator – hemma eller på kontoret - enkelt, smidigt och effektivt.

Med C-CRM kan man enkelt se både kvantitet och kvalitet på sina aktiviteter – och vill man gå ett steg längre – så kan du se din måluppfyllelse, enkelt dra slutsatser och kunna vidta rätt åtgärder så att du når eller överträffar dina mål.

- Samlat grepp direkt - Förbättrad måluppfyllelse - Enklare säljvardag

Partners